Anti-aging produkter

Hårtab – Vælg den rigtige styrke

Hårtab er et fænomen som viser sig ved at håret løsrives fra hårsækken hurtigere end normalt.  Hårtab forekommer når der opstår ubalance i hårets vækstcyklus, og ses ved at du i bruseren eller på trøjen kan se en større mængde hår en sædvanlig.

Taber du rigtig mange hår – mere end 40 – 100 hår om dagen (ses eksempelvis ved mange hår på trøjen), bør du vælge en Crescina Complete, som stopper dit hårtab, normalt inden for 1 – 2 måneder. Du kan vælge mellem 3 styrker 200, 500 og 1300, som bestemmer mængden af aktiver i behandlingen og fastsættes udfra ”Hårudtyndingsskala”,  se nedenfor. – hvis du er usikker på valg af styrke, så hellere gå op i styrke. Ved højere styrke  påvirkes hårrødderne og hårsækkene i højere grad af de øgede mængde aktiver i Crescina – dette vil ikke påvirke din behandling negativt, men øger blot behandlingens effekt.